Tháng 10 năm 2011

Thực hiện đề tài khoa học

Bộ công thương giao cho VISCO chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học – Công nghệ về Ứng dụng kiểm tra siêu âm Phased array thay thế phương pháp chụp ảnh phóng xạ trong kiểm tra chất lượng mối hàn. Sự ghi nhận những cố gắng và năng lực của VISCO.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .