Tháng 10 năm 2012

Xuất bản giáo trình đào tạo

Bộ công thương giao VISCO chủ trì đề tài Nghiên cứu, xây dựng chương trình, giáo trình và hoàn thiện mô hình đào tạo nhân lực kỹ thuật NDT công nghệ cao.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.