Tháng 11 năm 2014

Đào tạo Phased array bậc II

Tổ chức thành công khóa đào tạo về kiểm tra siêu âm Phased array thủ công và tự động mối hàn bậc 2, theo chuẩn ASNT.
Khóa học được liên kết với Công ty đào tạo quốc tế hàng đầu của Canada – TAALNDT. Học viên sau khóa học được nhận chứng chỉ quốc tế.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .