Tháng 11 năm 2015

Tổ chức đào tạo PCN Phased array

Tổ chức thành công khóa đào tạo về kiểm tra siêu âm Phased array thủ công và tự động mối hàn bậc 2 theo PCN.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .