Amplitude Fidelity – Độ trung thực của biên độ trong TFM là gì và ảnh hưởng của nó đến kết quả kiểm tra

Tóm lược Độ phân giải lưới của phương pháp siêu âm lấy nét tổng thể...

Bình luận 2

Về AIM – TFM Acoustic Influence Map trên thiết bị OmniScan X3

Chi-Hang KwanGuillaume PainchaudBenoit LepageBài viết được trình bày lần đầu tại Hội nghị chuyên đề...

Bình luận 2