Chỉ thị chất lượng hình ảnh RT (IQI)

Chỉ thị chất lượng hình ảnh (IQIs), còn được gọi là Penetrameter giúp diễn giải trực quan độ nhạy, tương phản và độ nét của ảnh chụp X quang. IQI chỉ ra các thay đổi cụ thể về độ dày vật liệu sẽ được phát hiện trong ảnh chụp X quang ở mức độ nhất định khi những thay đổi về mật độ không thể quan sát được do độ sắc nét không cao. Nếu không có thông tin tham chiếu khi sử dụng IQI thì không thể duy trì tính nhất quán và chất lượng khi kiểm tra khuyết tật sử dụng Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ.

Liên hệ nhận báo giá