Các sản phẩm dừng sản xuất và các sản phẩm thay thế

Chúng tôi đã liệt kê một số sản phẩm lỗi thời cùng với các Model thay thế được đề xuất và trong hầu hết các trường hợp, có thể được sử dụng cho các ứng dụng tương tự. Để đảm bảo kết quả thử nghiệm chính xác, vui lòng xem lại thông số kỹ thuật của thiết bị thay thế trên trang web hoặc liên hệ với VISCO để được hỗ trợ.

We have listed several obsolete products along with suggested replacements models that in most instances can be used for the same applications. To ensure adequate capabilities and testing results, please review the replacement instrument’s specifications on this website or in the brochures. We suggest you consult the Factory or contact VISCO for assistance.

Liên hệ nhận báo giá