Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp đường sắt

Di chuyển bằng đường sắt đóng góp một phần quan trọng trong ngành giao thông vận tải khi nói về tốc độ, tính tin cậy và chi phí thấp. Với cơ sở hạ tầng cần đầu tư lớn, nhưng thường có tuổi thọ hoạt động rất cao, đường sắt cần được hỗ trợ liên tục để duy trì tính toàn vẹn và hoạt động an toàn.

Kiểm tra tính toàn vẹn của đường ray cũng như bánh xe và trục bánh để tìm các khiếm khuyết rất cần thiết trong các hoạt động của ngành đường sắt. Công nghệ kiểm tra không phá hủy, bao gồm siêu âm thông thường và siêu âm mảng pha, được sử dụng để kiểm tra tàu và đường ray trong quá trình sản xuất và kiểm tra trong quá trình hoạt động và làm cho các tuyến đường sắt đi đúng hướng.

Các ứng dụng kiểm tra không phá hủy trong ngành đường sắt

  • Kiểm tra tính toàn vẹn của đường ray cũng như bánh xe và trục bánh để tìm các khiếm khuyết.
  • Công nghệ kiểm tra không phá hủy, bao gồm Siêu âm thông thường, Siêu âm mảng pha, Dòng điện xoáy, Dòng xoáy mảng pha, Thẩm thấu, Từ tính, Nội soi công nghiệp được sử dụng để kiểm tra tàu và đường ray
  • Kiểm tra trong quá trình sản xuất và kiểm tra trong quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa
  • Kiểm tra Thủ công (tay) và kiểm tra tự động (hệ thống hỗ trợ)

Các thành phần cần kiểm tra

Chi tiết và bộ phận được kiểm tra và đánh giá NDT trong quá trình sản xuất để loại bỏ các khuyết tật không mong muốn.

  • Thanh ray và mối hàn nối
  • Bánh xe
  • Trục bánh
  • Vòng bi
  • Lò xo đỡ

Video

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,027 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 41 tới 60 trong tổng số 67 file.

TUBE TESTING

  Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube
» 156.5 KiB - 25 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube

  Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)
» 8.7 MiB - 11 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)

  Tube Probe Selection Guide 3.0R1
» 2.2 MiB - 12 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Probe Selection Guide 3.0R1

MARKTEC

  Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec
» 303.1 KiB - 76 hits - 1 Tháng Một, 2020
Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec

AxSEAM

  AxSEAM Brochure
» 1.1 MiB - 67 hits - 1 Tháng Một, 2020
AxSEAM Brochure

IPLEX TX

  IPLEX TX Brochure
» 1.2 MiB - 80 hits - 1 Tháng Một, 2019
IPLEX TX Brochure

ET PROBE

  Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 542.1 KiB - 52 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Eddy Current Probes Catalog
» 456.9 KiB - 43 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Eddy Current Probes Catalog

  Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 798.9 KiB - 40 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Nortec Scanners
» 382.5 KiB - 0 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Nortec Scanners

  Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge
» 728.7 KiB - 48 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge

  Ring Donut Probes - Reflection Absolute
» 456.0 KiB - 40 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Ring Donut Probes - Reflection Absolute

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial
» 444.6 KiB - 46 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric
» 464.1 KiB - 49 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric

OMNISCAN MX ECA

  Bond_Testing_EN_201802_Web.pdf
» 1.7 MiB - 72 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Probe_Catalog.en.pdf
» 4.0 MiB - 89 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Solution_Subsurface_Crack_EN_201111.pdf
» 694.2 KiB - 50 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Stress_Corrosion_201310.pdf
» 918.8 KiB - 44 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_EN_201803_Web.pdf
» 764.2 KiB - 57 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_StainlessSteel_Surface_Brochure_201810_Web.pdf
» 335.7 KiB - 49 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

   

 Page 3 of 4  «  1  2  3  4  »