Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp đường sắt

Di chuyển bằng đường sắt đóng góp một phần quan trọng trong ngành giao thông vận tải khi nói về tốc độ, tính tin cậy và chi phí thấp. Với cơ sở hạ tầng cần đầu tư lớn, nhưng thường có tuổi thọ hoạt động rất cao, đường sắt cần được hỗ trợ liên tục để duy trì tính toàn vẹn và hoạt động an toàn.

Kiểm tra tính toàn vẹn của đường ray cũng như bánh xe và trục bánh để tìm các khiếm khuyết rất cần thiết trong các hoạt động của ngành đường sắt. Công nghệ kiểm tra không phá hủy, bao gồm siêu âm thông thường và siêu âm mảng pha, được sử dụng để kiểm tra tàu và đường ray trong quá trình sản xuất và kiểm tra trong quá trình hoạt động và làm cho các tuyến đường sắt đi đúng hướng.

Các ứng dụng kiểm tra không phá hủy trong ngành đường sắt

  • Kiểm tra tính toàn vẹn của đường ray cũng như bánh xe và trục bánh để tìm các khiếm khuyết.
  • Công nghệ kiểm tra không phá hủy, bao gồm Siêu âm thông thường, Siêu âm mảng pha, Dòng điện xoáy, Dòng xoáy mảng pha, Thẩm thấu, Từ tính, Nội soi công nghiệp được sử dụng để kiểm tra tàu và đường ray
  • Kiểm tra trong quá trình sản xuất và kiểm tra trong quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa
  • Kiểm tra Thủ công (tay) và kiểm tra tự động (hệ thống hỗ trợ)

Các thành phần cần kiểm tra

Chi tiết và bộ phận được kiểm tra và đánh giá NDT trong quá trình sản xuất để loại bỏ các khuyết tật không mong muốn.

  • Thanh ray và mối hàn nối
  • Bánh xe
  • Trục bánh
  • Vòng bi
  • Lò xo đỡ

Video

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,027 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 21 tới 40 trong tổng số 67 file.

PREAMP

  Industrial_Scanners_Catalog_EN_201809_Preamps
» 1,000.2 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các bộ tiền khuếch đại sử dụng cho kiểm tra mối hàn.

  TRPP5810
» 1.0 MiB - 94 hits - 1 Tháng Một, 2020
Bộ tiền khuếch đại/bộ phát xung PRPP5810

STOPAQ

  PDS-Stopaq-Basecoat-V2-EN.pdf
» 632.4 KiB - 117 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZ-V6-EN.pdf
» 259.2 KiB - 92 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-DS-V4-EN.pdf
» 211.0 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-V11-EN.pdf
» 664.3 KiB - 115 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-EN.pdf
» 215.1 KiB - 118 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-ES.pdf
» 218.9 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZ-V3-EN.pdf
» 631.0 KiB - 90 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZHT-V1-EN.pdf
» 144.4 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZR-V2-EN.pdf
» 628.9 KiB - 97 hits - 1 Tháng Một, 2000

DLA PROBE

  Catalog đầu dò DLA
» 1.2 MiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Catalog đầu dò DLA

  Cấu hình cài đặt sẵn cho đầu dò DLA trên OmniScan MX2/SX
» 143.3 KiB - 71 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các file cấu hình cài đặt sẵn để sử dụng với các khoảng hội tụ khác nhau. Giúp cài đặt nhanh.

TUBE TESTING

  Advances In RFT Tube Testing Solutions
» 2.9 MiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Advances In RFT Tube Testing Solutions

  Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube
» 94.9 KiB - 24 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube

  IRIS Probe Kits
» 621.3 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS Probe Kits

  IRIS: IRIS Standard Calibration Tube
» 76.9 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS: IRIS Standard Calibration Tube

  Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube
» 66.8 KiB - 15 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube

  Near Field: NFT Standard Calibration Tube
» 62.8 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Near Field: NFT Standard Calibration Tube

  NFT - TRD Series Probes
» 835.3 KiB - 14 hits - 29 Tháng Chín, 2020
NFT - TRD Series Probes

   

 Page 2 of 4  «  1  2  3  4  »