Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A Ă B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There are currently 3 Thuật ngữ kiểm tra không phá hủy in this directory beginning with the letter U.
Ultraviolet (UV) lamp
Đèn cực tím (UV) : Còn được gọi là đèn ánh sáng đen được thiết kế để sử dụng với hạt từ huỳnh quang và hóa chất kiểm tra thẩm thấu.

Upper explosive limit
Giới hạn nổ trên (UEL): Nồng độ tối đa của vật liệu sẽ cháy trong không khí được gọi là UEL. Trên mức này, hỗn hợp quá “giàu” để bị đốt cháy.

UT
Ultrasonic Testing; Kiểm tra Siêu âm