Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There is currently 1 thuật ngữ in this directory beginning with the letter V.
VT
Visual Testing; Kiểm tra Trực quan

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .