Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A Ă B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There are currently 7 Thuật ngữ kiểm tra không phá hủy in this directory beginning with the letter B.
Background
Nền: Bề mặt của chi tiết dang được kiểm tra/thử nghiệm mà chỉ thị hiện bên trên. Nó có thể là bề mặt tự nhiên của mẫu thử nghiệm hoặc lớp phủ của Chất hiện trên bề mặt.

Batch inspection certificates
Chứng chỉ kiểm tra theo lô: Kết quả kiểm tra chất lượng theo lô hàng, bao gồm cả tỷ lệ mẫu được công bố và vận chuyển cùng với tất cả các sản phẩm hóa chất.

Batch number
Số lô: Mỗi lô sản phẩm hóa chất sản xuất ra đều mang một Số lô duy nhất nằm trên các hộp/bình và trên nhãn của gói thành phẩm. 

  • Đối với các sản phẩm số lượng lớn, số lô có thể cho biết năm sản xuất và các thông tin khác liên quan đến nguồn gốc sản phẩm.


Batch testing
Kiểm tra hàng loạt: Các sản phẩm hóa chất MT và PT thường được kiểm tra tại thời điểm sản xuất và kiểm tra Điểm chớp cháy, độ nhớt và độ sáng huỳnh quang theo từng lô hàng trước khi xuất xưởng.

Best before end (BBE) date
Sử dụng tốt nhất trước ngày (BBE): Trên nhãn sản phẩm số lượng lớn và nhãn bình xịt MT, PT, ngày này đề cập đến thời hạn sử dụng của sản phẩm khi chưa được mở.

Bleedout
Chảy loang: Hành động của Chất thẩm thấu thấm ra từ bất liên tục và tạo thành các chỉ thị có thể quan sát được.

BS EN 12668-1
Tiêu chuẩn Châu Âu này mô tả các phương pháp và tiêu chí chấp nhận để xác minh hiệu suất hoạt động của thiết bị kiểm tra siêu âm (kết hợp giữa thiết bị và đầu dò được định nghĩa trong EN 12668-1 và EN 12668-2) bằng cách sử dụng các khối hiệu chuẩn phù hợp. Các phương pháp này không nhằm mục đích chứng minh sự phù hợp của thiết bị cho các ứng dụng cụ thể mà là phương pháp kiểm tra thiết bị phù hợp để sử dụng trong điều kiện thực tế. Phương pháp chỉ áp dụng cho thiết bị siêu âm xung-vọng sử dụng hiển thị A-Scan, với các yêu cầu về bộ khuếch đại được hiệu chỉnh theo các bước không lớn hơn 2 dB và chủ yếu được sử dụng trong thử nghiệm siêu âm tiếp xúc trực tiếp. Những phương pháp này được dành riêng cho thử nghiệm thiết bị kiểm tra siêu âm thủ công.