Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A Ă B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There is currently 1 thuật ngữ in this directory beginning with the letter Đ.
Đánh giá tới hạn chuyên gia
Engineering Critical Assessment; ECA; Kỹ thuật đánh giá tới hạn chuyên gia (ECA) là một quy trình theo đó có thể xác định được sự an toàn của kết cấu hàn khi có khuyết tật hoặc bất liên tục. ECA sử dụng các tính chất vật liệu và ứng suất dự kiến để xác định tiêu chí chấp nhận cho bất liên tục nhưng vẫn đảm bảo rằng các mối hàn sẽ không bị phát sinh sự cố trong suốt quá trình xây dựng hoặc phục vụ của kết cấu hàn. Đánh giá tới hạn chuyên gia có thể được sử dụng trong quá trình thiết kế, trước khi kết cấu được đưa vào sử dụng, hoặc trong quá trình kiểm tra tại chỗ, để xác định xem một mối hàn nhất định có cần sửa chữa hay không. ECA được sử dụng trong các ngành công nghiệp năng lượng, sản xuất và cơ sở hạ tầng và dựa nhiều vào các Cơ chế gãy/cơ chế phát sinh hư hại, và sự cải tiến so với các phương pháp bảo đảm chất lượng mối hàn truyền thống, có thể lỏng lẻo hoặc bảo thủ quá mức.