Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A Ă B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There are currently 4 Thuật ngữ kiểm tra không phá hủy in this directory beginning with the letter E.
Electromagnetic fields (EMFs)
Trường điện từ (EMFs): Điện trường tĩnh, từ trường tĩnh và điện trường, từ trường và sóng điện từ (sóng vô tuyến) biến thiên theo thời gian với tần số lên đến 300 GHz. EMF được sản sinh khi một bộ phận của thiết bị điện hoặc điện tử được sử dụng.

Emulsifiers
Chất nhũ tương hóa: Hóa chất thẩm thấu mà việc loại bỏ chất thẩm thấu dư thừa hậu nhũ tương hóa trên bề mặt vật liệu cần kiểm tra có thể sử dụng bằng nước. Thời gian nhũ tương hóa và rửa sạch thích hợp cho phép loại bỏ chất thẩm thấu bề mặt dư thừa trong khi chất thẩm thấu trong bất liên tục sẽ không bị loại bỏ.

EN 1711
EN 1711; BS EN 1711:2000
Tiêu chuẩn kiểm tra không phá hủy mối hàn sử dụng dòng điện xoáy có sử dụng phân tích mặt phẳng trở kháng.

ET
Eddy Current Testing; Kiểm tra Dòng điện xoáy