Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A Ă B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There is currently 1 thuật ngữ in this directory beginning with the letter W.
Water-washable (Method A) penetrant
Chất thẩm thấu có thể rửa được bằng nước (Phương pháp A): Chứa chất nhũ tương hóa, có nghĩa là chúng có thể được loại bỏ khỏi bộ phận kiểm tra sau khi rửa bằng nước.