Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A Ă B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There are currently 3 Thuật ngữ kiểm tra không phá hủy in this directory beginning with the letter L.
Lipophilic emulsifier (Method B)
Chất nhũ tương hóa dạng lỏng (Phương pháp B): Hoạt động bằng cách thay đổi về cơ bản thành phần hóa học của Chất thẩm thấu để nó hoạt động giống như Chất thẩm thấu có thể rửa được bằng nước, do đó cho phép loại bỏ chất thẩm thấu dư thừa bằng cách sử dụng nước.

  • PE: Từ viết tắt đề cập đến phương pháp ưa béo (Phương pháp B) để loại bỏ chất thẩm thấu hậu nhũ tương hóa.


Liquid penetrant inspection
Kiểm tra thẩm thấu lỏng (LPI): Một phương pháp kiểm tra không phá hủy đơn giản, hiệu quả và đáng tin cậy có thể được sử dụng để phát hiện các bất liên tục nằm trên bề mặt của nhiều loại vật liệu không xốp. LPI có thể được sử dụng để kiểm tra kim loại màu, các khu vực và bộ phận lớn, cũng như các hình dạng hình học phức tạp.

Lower explosive limit
Giới hạn nổ dưới (LEL): Nồng độ tối thiểu của một vật liệu cụ thể cần thiết để cháy trong không khí. Dưới mức này, hỗn hợp quá “nghèo” để bị đốt cháy.