Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A Ă B C D Đ E F G H I J K L M N P R S T U V W
There are currently 5 Thuật ngữ kiểm tra không phá hủy in this directory beginning with the letter H.
Head shot
Nạp từ hai đầu: Tạo ra từ trường trên bộ phận cần thử nghiệm từ tính khi nó được kẹp giữa hai miếng đệm tiếp xúc điện.

HTHA
High Temperature Hydrogen Attack; Ăn mòn xâm thực Hydro ở nhiệt độ cao HTHA là một tình trạng có thể xảy ra trong các thiết bị xử lý tiếp xúc với hydro ở nhiệt độ cao (ít nhất 400 độ F hoặc 204 độ C), trong điều kiện khô ráo, hydro phân tách thành hydro (nguyên tử), sau đó lan truyền vào trong thép dưới tác động của nhiệt độ cao và áp lực của môi trường. Hydro nguyên tử sau đó phản ứng với các cacbua không ổn định trong thép để tạo thành khí metan, tích tụ trong rìa ranh giới hạt vi cấu trúc của kim loại, cuối cùng dẫn đến nứt vỡ. Ăn mòn dạng này thường nguy hiểm vì trong thiết bị chứa hydrocarbon ở áp suất và nhiệt độ cao.

Huỳnh quang phân tán bước sóng tia X
Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence; WDXRF Huỳnh quang phân tán bước sóng tia X (WDXRF) là một trong hai loại thiết bị huỳnh quang tia X chung được sử dụng cho các ứng dụng phân tích nguyên tố. Trong phổ kế WDXRF, tất cả các phần tử trong mẫu được kích thích đồng thời. Các năng lượng khác nhau của bức xạ đặc trưng phát ra từ mẫu được nhiễu xạ theo các hướng khác nhau bằng một tinh thể phân tích hoặc quang phổ kế đơn sắc (tương tự như lăng kính phân tán các màu khác nhau của ánh sáng nhìn thấy được theo các hướng khác nhau). Bằng cách đặt máy dò ở một góc nhất định, cường độ tia X với bước sóng nhất định có thể được thu nhận. Các phổ kế tuần tự sử dụng một máy dò chuyển động trên một giác kế di chuyển qua một phạm vi các góc khác nhau để đo cường độ của nhiều bước sóng khác nhau. Phổ kế đồng thời được trang bị một bộ hệ thống phát hiện cố định, trong đó mỗi hệ thống đo bức xạ của một nguyên tố cụ thể. Các ưu điểm chính của các hệ thống WDXRF là có độ phân giải cao (thường là 5 - 20 eV) và giảm tối thiểu sự chồng chéo phổ.

Huỳnh quang phân tán năng lượng tia X
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence; ED XRF Huỳnh quang phân tán năng lượng tia X (EDXRF) là một trong hai loại kỹ thuật huỳnh quang tia X chung được sử dụng cho các ứng dụng phân tích nguyên tố. Trong máy quang phổ EDXRF, tất cả các nguyên tố trong mẫu được kích thích đồng thời, và máy dò phân tán năng lượng kết hợp với máy phân tích đa kênh được sử dụng để thu đồng thời bức xạ huỳnh quang phát ra từ mẫu và sau đó tách các nguồn năng lượng khác nhau của bức xạ đặc trưng từ mỗi nguyên tố khác nhau trong mẫu. Độ phân giải của các hệ thống EDXRF phụ thuộc vào detector, và thường dao động từ 150 eV - 600 eV. Ưu điểm chính của các hệ thống EDXRF là tính đơn giản, hoạt động nhanh, không có các bộ phận chuyển động và sử dụng hiệu quả nguồn bức xạ.

Hydrophilic emulsifier (Method D)
Chất nhũ tương hóa ưa nước (Phương pháp D): Hoạt động giống như chất tẩy rửa bằng cách nhũ tương hóa chất thẩm thấu dư thừa để sau đó có thể loại bỏ chất này bằng cách sử dụng nước.

  • PR: Từ viết tắt đề cập đến phương pháp ưa nước (Phương pháp D) để loại bỏ chất thẩm thấu hậu nhũ tương.