Thiết bị nội soi video dây soi dài cho hệ thống đường ống và thiết bị trao đổi nhiệt IPLEX GAir

Thiết bị nội soi video IPLEX GAir giúp người dùng tiếp cận các vị trí kiểm tra ở xa một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với chiều dài dây soi tới 30 m (98 ft) và 20 m (65 ft), quay đầu soi sử dụng áp suất khí, định hướng hình ảnh trực tiếp và các tính năng khác cho phép bạn điều hướng chính xác và thu nhận hình ảnh chất lượng cao, thiết bị nội soi video IPLEX GAir giúp người kiểm tra di chuyển đến mục tiêu nhanh chóng và hiệu quả.

The IPLEX GAir videoscope helps users reach far away inspection targets quickly and easily. With a 30 m (98 ft) and 20 m (65 ft) scope, air articulation, live image orientation, and other features that enable you to navigate precisely and capture high-quality images, the IPLEX GAir videoscope helps inspectors maneuver to targets quickly and efficiently. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá