Tấm cảm biến X-Quang real-time kích thước lớn EXT 4343R

EXT4343R dành cho các ứng dụng cần năng lượng cao như Vật đúc nặng, Chất thải phóng xạ. Tấm cảm biến có dải năng lượng lên đến 450kVp, và phạm vi năng lượng có thể được mở rộng bằng cách che chắn bên ngoài.

EXT4343R is for the high energy system like Heavy casting, Radioactive waste. It stands up to 450kVp energy, and the energy range can be extended by external shielding keeping the high image quality.

 

Liên hệ nhận báo giá