Các bước hiệu chuẩn hệ thống kiểm tra từ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các bước để hiệu chuẩn Thiết bị kiểm tra hạt từ tính theo tiêu chuẩn ASTM E1444, ASTM E3024, ISO 9934 hoặc Nadcap AC7114/2

Có nhiều loại thiết bị hạt từ tính khác nhau, từ các nguồn biến áp di động nhỏ cho các thiết bị từ ướt, đến nguồn cung cấp năng lượng cố định cường độ cao cho các cấu kiện lớn.

Nếu bạn đang tuân theo tiêu chuẩn ASTM E1444, ASTM E3024, ISO 9934 hoặc Nadcap AC7114/2, thiết bị từ tính của bạn phải được hiệu chuẩn nửa năm một lần. Bất kể bạn có loại thiết bị hạt từ tính nào và bất kể bạn tuân theo thông số kỹ thuật nào, năm bước giống nhau được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị.

Bước 1: Xác minh năng lực hệ thống

 • Đồng hồ đo tham chiếu tiêu chuẩn cần thiết để thực hiện công việc hiệu chuẩn thiết bị từ tính bao gồm: Shunt, Ampe kế và Đồng hồ bấm giờ. Đối với các thiết bị FWDC 3 pha, cũng cần có Bộ kiểm tra ngắt nhanh (Quick Break Tester). Các đồng hồ đo khác nhau có các cách sử dụng khác nhau. Tham khảo hướng dẫn sử dụng cho đồng hồ đo tham chiếu tiêu chuẩn để biết quy trình vận hành chi tiết.
 • Kiểm tra ngày hiệu chuẩn của đồng hồ đo tham chiếu – tất cả các đồng hồ đo cần được hiệu chuẩn trong vòng sáu tháng gần đây.
 • Cần bao nhiêu dữ liệu? Tổng số tiền phụ thuộc vào cấu hình thiết bị của bạn. Dữ liệu phải được thu thập cho từng dạng sóng (AC, HWDC, FWDC) mà thiết bị có thể tạo ra và cho từng kênh đầu ra (tiếp điểm, cuộn dây, phụ trợ) mà thiết bị có.

Bước 2: Độ chính xác của ampe kế

 • Kết nối mẫu tham chiếu song song với mạch đầu ra và kết nối dây dẫn với ampe kế tham chiếu
 • Đặt cường độ dòng nằm trong phạm vi hoạt động của thiết bị
 • Bắt đầu phát dòng điện từ hóa và đọc nhật ký của cả thiết bị và ampe kế tham chiếu
 • Tính toán sự khác biệt giữa các lần đọc và so sánh với dung sai (+/- 10% hoặc 50 A, tùy theo giá trị nào lớn hơn)
 • Lặp lại phép đo ở tối thiểu ba điểm trên phạm vi đo có thể sử dụng của thiết bị
 • Lặp lại quy trình cho từng dạng sóng (AC, HWDC, FWDC) trên kênh đầu ra
 • Lặp lại toàn bộ quy trình cho từng kênh đầu ra (miếng tiếp điểm, cuộn dây, phụ kiện) trên thiết bị
Khi đo với miếng tiếp điểm, kẹp shunt giữa headstock và backstock.

Đối với các cuộn dây hay các nguồn biến áp di động, kết nối shunt nối tiếp với cuộn dây của bàn kiểm tra từ hay với dây cáp.

Bước 3: Kiểm tra độ lặp lại của thiết bị

 • Đặt giá trị cài đặt mức dòng thấp nhất có thể được sử dụng
 • Bắt đầu từ hóa và đọc nhật ký trên ampe kế của thiết bị
 • Xác định dung sai và phạm vi chấp nhận cho các lần từ hóa lặp lại (+/- 10% hoặc 50 A, tùy theo giá trị nào lớn hơn)
 • Lặp lại quá trình từ hóa cho đến khi thu được tối thiểu sáu giá trị, so sánh từng giá trị đo được với phạm vi chấp nhận đã thiết lập.
 • Lặp lại quy trình cho từng dạng sóng (AC, HWDC, FWDC) trên kênh đầu ra
 • Lặp lại toàn bộ quy trình cho từng kênh đầu ra (miếng tiếp điểm, cuộn dây, đầu ra phụ) trên thiết bị

Bước 4: Kiểm tra thời gian từ hóa

 • Làm theo hướng dẫn của đồng hồ đo để thiết lập đồng hồ
 • Đặt cường độ dòng nằm trong phạm vi hoạt động của thiết bị
 • Bắt đầu từ hóa và đọc giá trị trên đồng hồ thiết lập thời gian từ hóa
 • Giá trị đo được phải nằm trong khoảng +/- 0,1 giây so với thời gian từ hóa đã đặt
 • Lặp lại quy trình nếu thiết bị của bạn có bộ điều khiển riêng cho từng kênh đầu ra

Bước 5: Kiểm tra ngắt nhanh (Chỉ dành cho thiết bị FWDC 3 pha)

 • Đặt cảm biến ngắt nhanh (quick break tester) bên trong cuộn dây của thiết bị và làm theo hướng dẫn của đồng hồ đo ngắt nhanh. Kiểm tra Ngắt nhanh chỉ áp dụng đối với thiết bị FWDC 3 pha và áp dụng đối với cuộn dây hoặc cáp.
 • Đặt dòng từ hóa cung cấp ở 15.000 Amp-vòng (Amp nhân với số vòng dây)
  • Đối với cuộn dây 5 vòng, hãy đặt thiết bị ở 3.000 A
  • Đối với cuộn dây 3 vòng, hãy đặt thiết bị ở 5.000 A
 • Bắt đầu từ hóa và quan sát kết quả trên Quick Break Tester
  • Go/No-Go Gauge: Quan sát đèn flash trong khi từ hóa. Đèn có thể nhấp nháy khi bắt đầu từ hóa, khi kết thúc hoặc cả hai trường hợp. Đèn flash nhấp nháy là kết quả tốt. Lặp lại tối đa 20 lần; Đèn phải nhấp nháy trong ít nhất 80% thời gian. Đồng hồ đo Go/No-Go chỉ có giá trị sử dụng với các cuộn dây có đường kính nhỏ hơn 25 inch / 63,5 cm.
  • Digital Meter: So sánh giá trị đọc với bảng điện áp Quick Break. Giá trị tối thiểu chấp nhận được phụ thuộc vào đường kính của cuộn dây

Theo hướng dẫn chi tiết trên, các bạn có thể thực hiện hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra từ. Cần chú ý lưu giữ hồ sơ của dữ liệu hiệu chuẩn theo yêu cầu của ASTM, ISO và Nadcap.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .