Câu hỏi thường gặp về phân tích XRD

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật Quang phổ nhiễu xạ tia X.

 1. Tôi có cần biết thành phần chính xác của mẫu trước khi thực hiện XRD không?

  Do sự phức tạp của phân tích dữ liệu XRD, thành phần hóa học tương đối của các mẫu thực hiện phân tích XRD cần phải được biết trước để xác định chính xác các pha có trong mẫu. Thông tin này có thể được cung cấp khi nhận mẫu; nếu không, phân tích bán định lượng một phần mẫu sẽ được thực hiện với XRF để xác định thành phần theo khối lượng.

 2. Tôi có thể phân tích những loại mẫu nào khi sử dụng XRD?

  Bất cứ vật liệu gì có mạng tinh thể. XRD có thể phân biệt giữa các khoáng chất ngay cả khi thành phần của chúng giống nhau, cung cấp thông tin về cấu trúc tinh thể không xác định được từ các phân tích khác như XRF. Ví dụ, XRD có thể xác định pha khoáng hoặc khoáng sét cũng như các sản phẩm từ quy trình công nghiệp như lớp cặn rỉ trong nồi hơi, bong tách ăn mòn và khoáng chất amiăng. Để xác định chính xác các pha kết tinh, chúng phải chiếm tối thiểu ở khoảng 2% trọng lượng mẫu.

 3. Tôi cần cung cấp bao nhiêu mẫu khi phân tích XRD?

  Các mẫu được chuẩn bị ở dạng bột khô cần ít nhất 15mg, nghiền mịn nhỏ hơn 150 µm được đưa vào ngăn chứa mẫu.

 4. Tôi có thể lấy lại mẫu và sử dụng nó cho mục đích khác không?

  XRD là một phương pháp không phá hủy. Vật liệu đã được chuẩn bị đưa vào ngăn chứa mẫu có thể dễ dàng lấy lại khi cần.

 5. Thí nghiệm phân tích XRD mất bao lâu?

  Điều này phụ thuộc vào các góc độ mà bạn muốn đánh giá, cũng như kích thước bước và thời gian dừng cho mỗi bước. Nếu không có yêu cầu đặc biệt nào thì các mẫu thường được chạy ở chế độ thông thường và quá trình này mất khoảng một đến hai giờ.

 6. Sự khác biệt giữa XRD và XRF là gì?

  XRD có thể xác định sự hiện diện và số lượng của các loại khoáng chất trong mẫu, cũng như xác định các pha vật liệu. XRF sẽ cung cấp chi tiết về thành phần hóa học của mẫu nhưng sẽ không cho biết pha vật liệu nào có trong mẫu.

 7. XRD có thể xác định tất cả các pha khoáng không?

  Đôi khi việc phân tích XRD có thể khó xác định các pha khoáng do nồng độ thấp hoặc các đỉnh chồng lên nhau. Nếu trùng lặp xảy ra thì việc tham chiếu đến dữ liệu tổng hợp có thể giúp diễn giải kết quả. Nếu mẫu kết tinh kém với hàm lượng vô định hình cao, việc xác định cũng có thể gặp khó khăn. Sự khác biệt giữa các biến thể nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp và giữa các khoáng chất dung dịch rắn (ví dụ như fenspat plagiocla) cũng có thể gây ra những thách thức trong một số trường hợp.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .