CHƯƠNG X. PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ÁP LỰC

10.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
10.2. PHƯƠNG PHÁP CÁN, KÉO, ÉP
10.3. PHƯƠNG PHÁP RÈN TỰ DO
10.4. PHƯƠNG PHÁP RÈN TRONG KHUÔN
10.5. PHƯƠNG PHÁP DẬP TẤM