Tháng 9 năm 2005

Hội thảo chuyên ngành NDT

Tổ chức thành công lần đầu tiên ở Việt Nam Hội thảo giới thiệu công nghệ kiểm tra siêu âm Phased array tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, ghi nhận vị thế tiên phong của VISCO trong việc đưa các công nghệ NDT tiến tiến vào Việt Nam.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.