Tháng 6 năm 2007

Thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VISCO được mời và tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .