Tháng 6 năm 2007

Thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VISCO được mời và tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.