Tháng 4 năm 2008

Thay đổi vốn điều lệ

Ông Đoàn Hữu Thành rút khỏi Hội đồng thành viên của công ty, chuyển toàn bộ 50% vốn điều lệ cho Ông Nguyễn Trọng Quốc Khánh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.