Tháng 5 năm 2008

Thay đổi trụ sở chính

Trụ sở chính của Công ty được chuyển tới địa chỉ 60 Võng Thị. Q. Tây Hồ, Hà Nội và được duy trì cho đến tận ngày nay. Ông Nguyễn Trọng Quốc Khánh được chỉ định là Giám đốc thay ông Đoàn Hữu Thành.
Thành lập chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, có văn phòng đặt tại 204 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .