Tháng 6 năm 2002

Thành lập chi nhánh

Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội, có địa chỉ tại 60 Võng Thị, Q. Tây Hồ, Hà Nội.
Đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của VISCO vào thị trường Miền Bắc.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .