Tháng 6 năm 2000

Thành lập công ty

Tên ban đầu: Công ty Dịch vụ kiểm định Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam Inspection Services Co., Ltd. (VISCO)
Các sáng lập viên:

  • TS. Nguyễn Trọng My (Chủ tịch HĐTV)
  • KS. Đoàn Hữu Thành (Giám đốc)

Trụ sở chính: 97 Trần Quốc Toản, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.
VISCO là công ty đầu tiên của Việt Nam chuyên về kiểm tra không phá hủy (NDT).

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .