Tháng 6 năm 2000

Thành lập công ty

Tên ban đầu: Công ty Dịch vụ kiểm định Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam Inspection Services Co., Ltd. (VISCO)
Các sáng lập viên:

  • TS. Nguyễn Trọng My (Chủ tịch HĐTV)
  • KS. Đoàn Hữu Thành (Giám đốc)

Trụ sở chính: 97 Trần Quốc Toản, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.
VISCO là công ty đầu tiên của Việt Nam chuyên về kiểm tra không phá hủy (NDT).