Tháng 11 năm 2004

Dự án quan trọng đầu tiên

Thắng thầu cung cấp thiết bị NDT trị giá gần một triệu USD cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho Dự án Hỗ trợ Đại học của World Bank.
Đây là mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn VISCO đủ sức thực hiện các dự án lớn.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .