Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A B C Đ E F G H I J K M N P R S T U V
There are currently 2 Thuật ngữ kiểm tra không phá hủy in this directory beginning with the letter P.
PMI
PMI; Positive Material Identification; là việc phân tích hợp kim để đưa ra kết quả thành phần hợp chất dựa theo phần trăm của các nguyên tố có trong vật liệu. Các phương pháp phân tích thành phần hợp kim thông thường là Huỳnh quang tia X (XRF) và Quang phổ phát xạ nguyên tử (OES)

PT
Liquid Penetrant Testing; Kiểm tra Thấm lỏng

Trả lời