Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A B C Đ E F G H I J K M N P R S T U V
There is currently 1 thuật ngữ in this directory beginning with the letter J.
Jetty
Đê chắn sóng, Cầu tàu.

Trả lời