Tra cứu thuật ngữ Kiểm tra không phá hủy

Tất cả | A B C Đ E F G H I J K M N P R S T U V
There are currently 2 Thuật ngữ kiểm tra không phá hủy in this directory beginning with the letter A.
Ăn mòn dưới ứng suất


Stress corrosion cracking; SCC; Sự kết hợp giữa ứng suất cơ học và ăn mòn điện hóa tạo nên các vết nứt trên kim loại.


ASME
American Society of Mechanical Engineers; Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ

Trả lời