Thiết bị nội soi ống mềm công nghiệp

Fiberscopes là các sản phẩm nội soi mềm dẻo sử dụng các sợi thủy tinh để truyền hình ảnh tới mắt của người thực hiện kiểm tra.

Liên hệ nhận báo giá