Thiết bị nội soi đường kính nhỏ IPLEX TX với khả năng quay đầu soi

Thiết bị nội soi video siêu nhỏ, đường kính 2.4mm với khả năng thay đổi hướng quan sát bằng cách quay đầu, có thể vươn tới các vị trí hẹp để mang lại hình ảnh sáng rõ cho khuyết tật nhỏ nhất.

The ultra-thin 2.4 mm diameter videoscope with articulation reaches inside almost any narrow or winding area, clearly bringing out tiny defects. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá