Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp năng lượng

Cơ sở hạ tầng cho sản xuất điện hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và mức độ căng thẳng cao. Vì khách hàng mong muốn các dịch cung cấp vụ điện đáng tin cậy và an toàn, nên thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch ở bất kỳ nhà máy phát điện nào là một vấn đề lớn.

Dù là kiểm tra đường ống công nghệ trong nhà máy điện thông thường hay động cơ tuabin trên tháp gió, công nghệ kiểm tra không phá hủy (NDT) và kiểm tra trực quan từ xa (RVI) giúp đảm bảo các nhà máy phát điện hoạt động an toàn và ổn định.

Kiểm tra không phá hủy đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp phát điện, đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả của các nhà máy điện, giúp duy trì thời gian hoạt động của các nhà máy lâu hơn.

Chúng tôi xin giới thiệu các giải pháp đã được kiểm chứng trong thị trường quan trọng này, cung cấp nhiều loại thiết bị và giải pháp kiểm tra không phá hủy được sử dụng trong mọi giai đoạn của vòng đời nhà máy điện, bao gồm sản xuất linh kiện ban đầu, xây dựng và bảo trì.

Video

Tài liệu

Có tất cả 73 file, kích thước 124.5 MiB với 5,398 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 61 tới 73 trong tổng số 73 file.

OMNISCAN MX ECA

  Bond_Testing_EN_201802_Web.pdf
» 1.7 MiB - 85 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Probe_Catalog.en.pdf
» 4.0 MiB - 104 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Solution_Subsurface_Crack_EN_201111.pdf
» 694.2 KiB - 53 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Stress_Corrosion_201310.pdf
» 918.8 KiB - 48 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_EN_201803_Web.pdf
» 764.2 KiB - 63 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_StainlessSteel_Surface_Brochure_201810_Web.pdf
» 335.7 KiB - 53 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  OmniScan_ECA_Stress_Corrosion_EN_201803_Web.pdf
» 973.3 KiB - 59 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  OmniScan_MX_ECA_Subsurface_Corrosion_EN_201803_Web.pdf
» 936.3 KiB - 58 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  OmniScan_MX_ECA_Subsurface_Crack_EN_201803_Web.pdf
» 1.1 MiB - 55 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  OmniScan_MX_ECA_Surface_Crack_EN_201803_Web.pdf
» 870.2 KiB - 59 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  OmniScan_MX_EN_201802_Web.pdf
» 5.9 MiB - 58 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

RIGAKU RV

  RV-5030 Brochure
» 978.9 KiB - 33 hits - 22 Tháng Chín, 2020
RV-5030 Brochure

  RV-5030 Brochure (English)
» 1.2 MiB - 28 hits - 22 Tháng Chín, 2020
RV-5030 Brochure (English)

   

 Page 4 of 4  «  1  2  3  4