Phát hiện rò rỉ với quy trình kiểm tra thẩm thấu chất lỏng

Một trong nhiều ứng dụng của việc kiểm tra thẩm thấu là kiểm tra rò rỉ bằng cách sử dụng chất thẩm thấu huỳnh quang hoặc chất thẩm thấu màu khả kiến / tương phản màu để nâng cao khả năng phát hiện rò rỉ bằng hình ảnh.

Kiểm tra thẩm thấu – phát hiện rò rỉ

Trong thử nghiệm không phá hủy phát hiện rò rỉ, “rò rỉ” đề cập đến các lỗ thủng vật lý và “rò rỉ” đề cập đến dòng chảy của chất lỏng qua lỗ này. Kiểm tra rò rỉ để phát hiện và xác định vị trí rò rỉ là rất quan trọng để có thể sửa chữa các vị trí rò rỉ trong các cấu trúc hoặc hệ thống như bể chứa hoặc bộ xử lý, bộ tản nhiệt, bình bồn chứa, hệ thống chứa chất lỏng, hệ thống ống hoặc hệ thống thủy lực. Kiểm tra thẩm thấu của rò rỉ nói chung là phương pháp cảm tính hơn so với kiểm tra rò rỉ định lượng bằng cách sử dụng khí đánh dấu và kỹ thuật thay đổi áp suất.

Trong thử nghiệm rò rỉ thẩm thấu chất lỏng, chất thẩm thấu được áp dụng trên bề mặt của thành bao quanh hoặc bề mặt của đối tượng thử nghiệm và sau đó được thấm qua bất kỳ chỗ rò rỉ nào. Quy trình có thể sử dụng cả chất thẩm thấu huỳnh quang và thẩm thấu khả kiến làm chất đánh dấu thuốc nhuộm dạng lỏng. Sau khi chất thẩm thấu được áp dụng, phía đối diện của thành vật liệu được kiểm tra để xem có chất thẩm thấu thấm qua hay không.

Các kỹ thuật kiểm tra rò rỉ khi sử dụng phương pháp kiểm tra thẩm thấu lỏng:

  • Tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn khi kiểm tra trong khu vực không gian kín. Đảm bảo có đủ thông gió khi sử dụng hóa chất. Nếu không, hãy sử dụng thiết bị hỗ trợ thở khép kín để có nguồn oxy sạch.
  • Áp dụng chất thẩm thấu lên thành trong của bể chứa hoặc khu vực cần được kiểm tra.
  • Tùy thuộc vào độ dày của thành vật liệu, để chất thẩm thấu lưu lại trên bề mặt từ 10-30 phút. Để thời gian lưu lại ít nhất một giờ nếu độ dày của thành vật liệu lớn hơn 6mm (¼ inch).
  • Áp dụng chất hiện ở phía đối diện của thành vật liệu.
  • Quan sát các chỉ dẫn ở vị trí đã áp dụng chất hiện.


Khi sử dụng chất thẩm thấu, hãy sử dụng hóa chất hiện không chứa nước quan sát các chỉ thị màu đỏ trên nền chất hiện màu trắng.

Để kiểm tra với chất thẩm thấu huỳnh quang, áp dụng chất hiện dạng bột khô và quan sát các chỉ báo màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang bằng cách sử dụng đèn UV có ánh sáng đen ở khu vực đủ tối.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .