Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp năng lượng

Cơ sở hạ tầng cho sản xuất điện hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và mức độ căng thẳng cao. Vì khách hàng mong muốn các dịch cung cấp vụ điện đáng tin cậy và an toàn, nên thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch ở bất kỳ nhà máy phát điện nào là một vấn đề lớn.

Dù là kiểm tra đường ống công nghệ trong nhà máy điện thông thường hay động cơ tuabin trên tháp gió, công nghệ kiểm tra không phá hủy (NDT) và kiểm tra trực quan từ xa (RVI) giúp đảm bảo các nhà máy phát điện hoạt động an toàn và ổn định.

Kiểm tra không phá hủy đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp phát điện, đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả của các nhà máy điện, giúp duy trì thời gian hoạt động của các nhà máy lâu hơn.

Chúng tôi xin giới thiệu các giải pháp đã được kiểm chứng trong thị trường quan trọng này, cung cấp nhiều loại thiết bị và giải pháp kiểm tra không phá hủy được sử dụng trong mọi giai đoạn của vòng đời nhà máy điện, bao gồm sản xuất linh kiện ban đầu, xây dựng và bảo trì.

Video

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,026 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 41 tới 60 trong tổng số 67 file.

TUBE TESTING

  Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube
» 156.5 KiB - 25 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube

  Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)
» 8.7 MiB - 11 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)

  Tube Probe Selection Guide 3.0R1
» 2.2 MiB - 12 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Probe Selection Guide 3.0R1

MARKTEC

  Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec
» 303.1 KiB - 76 hits - 1 Tháng Một, 2020
Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec

AxSEAM

  AxSEAM Brochure
» 1.1 MiB - 67 hits - 1 Tháng Một, 2020
AxSEAM Brochure

IPLEX TX

  IPLEX TX Brochure
» 1.2 MiB - 80 hits - 1 Tháng Một, 2019
IPLEX TX Brochure

ET PROBE

  Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 542.1 KiB - 52 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Eddy Current Probes Catalog
» 456.9 KiB - 43 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Eddy Current Probes Catalog

  Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 798.9 KiB - 40 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Nortec Scanners
» 382.5 KiB - 0 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Nortec Scanners

  Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge
» 728.7 KiB - 48 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge

  Ring Donut Probes - Reflection Absolute
» 456.0 KiB - 40 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Ring Donut Probes - Reflection Absolute

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial
» 444.6 KiB - 46 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric
» 464.1 KiB - 49 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric

OMNISCAN MX ECA

  Bond_Testing_EN_201802_Web.pdf
» 1.7 MiB - 72 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Probe_Catalog.en.pdf
» 4.0 MiB - 89 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Solution_Subsurface_Crack_EN_201111.pdf
» 694.2 KiB - 50 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Stress_Corrosion_201310.pdf
» 918.8 KiB - 44 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_EN_201803_Web.pdf
» 764.2 KiB - 57 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_StainlessSteel_Surface_Brochure_201810_Web.pdf
» 335.7 KiB - 49 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

   

 Page 3 of 4  «  1  2  3  4  »