Tập đoàn Bruker sáng lập bởi Giáo sư Günther Laukien, người đã nhận ra sự cần thiết của máy quang phổ xung vào những năm 1950. Năm 1960, giáo sư Laukien bắt đầu đáp ứng nhu cầu này bằng cách thành lập Bruker Physik-AG ở Karlsruhe, Đức. Kể từ đó, Bruker đã và đang phát triển các giải pháp phân tích đột phá. Hãng có nhà máy sản xuất tại Mỹ và Malaysia.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.