Phân biệt giữa các tiêu chuẩn kiểm tra hạt từ ASTM E709, ASTM E1444 và ASTM E3024

Những đơn vị sử dụng kiểm tra hạt từ không thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ thường sử dụng Hướng dẫn tiêu chuẩn ASTM E709 làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn cho các quy trình kiểm tra. Các tiêu chuẩn ASME, AWS và API đều sử dụng ASTM E709 làm tài liệu tham khảo để xây dựng các yêu cầu cụ thể của mình.

Tuy nhiên, từ góc độ của tiêu chuẩn liên quan tới ASTM, E709 chính thức là “Hướng dẫn” được ASTM định nghĩa là “một bản tóm tắt thông tin hoặc các lựa chọn nhưng không bao gồm chỉ dẫn khi thực hiện một hành động cụ thể. Hướng dẫn nâng cao nhận thức về thông tin và cách tiếp cận trong một chủ đề nhất định. Có nghĩa là tiêu chuẩn cung cấp thông tin và các đề xuất thực hiện nhưng trong thực tế tiêu chuẩn sẽ không đưa ra một yêu cầu bắt buộc nào.

Đó là lý do tại sao lại có các Hướng dẫn thực hành tiêu chuẩn kiểm tra hạt từ như ASTM E1444. Theo ASTM, Thực hành là “Các hướng dẫn rõ ràng để thực hiện một hoặc nhiều thao tác hoặc chức năng cụ thể mà không tạo ra kết quả thử nghiệm. Ví dụ về các biện pháp thực hành bao gồm: ứng dụng, đánh giá, làm sạch, thu thập, tránh nhiễm bẩn, kiểm tra, lắp đặt, chuẩn bị, lấy mẫu, sàng lọc và đào tạo.”

Vấn đề mà nhiều chuyên gia NDT gặp phải khi cố gắng sử dụng ASTM E1444 là tiêu chuẩn này bao gồm rất nhiều chỉ dẫn thực hành dành riêng cho ngành hàng không vũ trụ nên có thể không phù hợp với các ngành công nghiệp khác.

Để giải quyết vấn đề kỹ thuật này, ủy ban ASTM đã thành lập một nhóm chuyên gia vào năm 2014 để soạn thảo một tiêu chuẩn thực hành mới bao gồm các yêu cầu khó và hướng tới nhiều ứng dụng công nghiệp hơn.

Sau hai năm làm việc, kết quả là một tiêu chuẩn mới – Thực hành tiêu chuẩn ASTM E3024 kiểm tra hạt từ tính cho ngành công nghiệp.

Với ASTM E3024, các yêu cầu cụ thể liên quan tới hàng không vũ trụ không còn được áp dụng cho các ứng dụng công nghiệp như kiểm tra phôi, ống, đường ống, bể chứa hoặc mối hàn, nhưng đồng thời, việc hiệu chuẩn và kiểm tra độ tin cậy của thiết bị cũng được cải thiện và tiêu chuẩn hóa.

Trong thời gian tới, các tiêu chuẩn ngành như ASME, AWS và API sẽ được cập nhật để tham khảo tài liệu mới này. Và do đó, chúng ta sẽ thực hành kiểm tra hạt từ tính theo cách nhất quán trong tất cả các ngành công nghiệp, giúp đơn giản hóa việc đào tạo cần thiết cho người dùng và kỹ thuật viên.

Với việc xuất bản tiêu chuẩn ASTM E3024, ủy ban ASTM cũng tiến hành cập nhật E1444. Tham khảo thêm về các cập nhật mới trong E1444.

Việc ASTM E1444 là một tài liệu chỉ dành cho ngành hàng không vũ trụ hứa hẹn sẽ đơn giản hóa đáng kể cách áp dụng thực tế trong nhiều trường hợp, vì các yêu cầu đối với bột khô và kiểm tra trực quan sẽ bị loại bỏ hoặc tham chiếu đến ASTM E3024.

Tham khảo thêm: Tổng quan về yêu cầu kỹ thuật trong Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng Kiểm tra hạt từ tính.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .