ASTM E1444: Những thay đổi và cập nhật chính

Vào tháng 10 năm 2021, ASTM E1444 đã được xuất bản, thay thế cho bản sửa đổi năm 2016. Bản sửa đổi này là một phần của chu trình đánh giá tiêu chuẩn nhằm đáp ứng những thay đổi trong ngành hàng không vũ trụ.

Bản sửa đổi tiếp theo của ASTM E1444 đã ra đời và rất nhiều điều đang thay đổi. Tổng cộng, hơn bảy mươi thay đổi và cập nhật sẽ có hiệu lực trong thông số kỹ thuật này. Dưới đây là một số thay đổi chính mà bạn có thể chưa biết.

E1444 sẽ trở thành tiêu chuẩn dành cho công nghiệp Hàng không vũ trụ

Có sự khác biệt đáng kể trong cách kiểm tra hạt từ tính trong Hàng không vũ trụ so với các ngành công nghiệp khác. Ngoài việc chỉ kiểm tra quy trình, còn có những hạn chế đối với các loại vật liệu và thiết bị được phép. Thay vì cố gắng đáp ứng tất cả các ứng dụng có thể với một tiêu chuẩn duy nhất, phạm vi của E1444 đang thay đổi để chỉ tập trung vào ngành Hàng không vũ trụ. Người dùng không thuộc Hàng không thuộc ngành công nghiệp vũ trụ sẽ phải chuyển sang Tiêu chuẩn thực hành E3024 về Thử nghiệm hạt từ tính cho ngành công nghiệp chung.

Không còn hạt từ khả kiến hoặc hạt từ khô

Một tác động của việc thay đổi phạm vi trong Hàng không vũ trụ là loại bỏ tất cả các tham chiếu đến vật liệu hạt từ tính khả kiến – chỉ các hạt từ tính huỳnh quang ướt còn đề cập trong bản sửa đổi mới nhất. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng vật liệu tương phản màu khả kiến hoặc bột từ tính khô, bạn sẽ cần phải thay đổi tiêu chuẩn của mình sang E3024.

Loại bỏ các kỹ thuật và phụ kiện từ hóa công nghiệp

Với việc chuyển đổi sang phạm vi chỉ dành cho Hàng không vũ trụ, các phụ kiện và kỹ thuật sau không có trong E1444:

  • Laminated Flux Strips
  • Pie Gauges
  • Battery-Powered Yokes
  • Permanent Magnet Yokes
  • Magnetic Leeches
  • Prods
  • Particle Sensitivity Devices (magnetic cards, MTU blocks, etc.)

Nói chung, gông từ cầm tay sẽ chỉ được phép sử dụng khi có sự cho phép trước của Cognizant Engineering Organization (CEO) hoặc nhân viên Bậc III. Các kỹ thuật chuyên dụng như bùn từ tính để sử dụng dưới nước, polyme từ tính, băng và phim cũng không có trong E1444.

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc kỹ thuật nào trong số này, bạn sẽ cần phải thay đổi tiêu chuẩn của mình thành E3024.

Thay đổi đối với quá trình kiểm soát và hiệu chuẩn


Bảng 1 trong E1444 mô tả tất cả các kiểm soát và quy trình hiệu chuẩn cần thiết và tần suất thực hiện. Tất cả những thay đổi trong bản sửa đổi này đều liên quan đến đèn UV-A. Yêu cầu mới đòi hỏi phải kiểm tra cường độ của đèn chạy bằng pin trước và sau mỗi lần sử dụng. Điều này đảm bảo rằng sự sụt giảm năng lượng pin không làm cho cường độ tia cực tím giảm xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu. Tính toàn vẹn của tất cả các đèn UV-A hiện phải được hoàn thành hàng ngày thay vì hàng tuần. Yêu cầu này không được quy định trong Bảng 1 (tham khảo mục 7.4.5), nhưng bản sửa đổi này cũng yêu cầu kiểm tra đèn LED UV-A hàng ngày để đảm bảo tất cả các điốt hoạt động tốt.

Không còn sử dụng vòng Ketos nữa

Đã hơn 20 năm kể từ khi AS-5282 tiêu chuẩn hóa Vòng thép công cụ cho hiệu suất của hệ thống. Kể từ đó, các vòng AS-5282 có hiệu suất từ ​​tính tốt hơn các vòng Ketos ban đầu do hợp kim và kiểm soát xử lý nhiệt chặt chẽ hơn. Để phù hợp với các hệ thống hiện có và thiết bị cũ hơn, các thông số kỹ thuật của vòng Ketos cũ đã được duy trì trong E1444. Bắt đầu với bản sửa đổi mới, vòng Ketos sẽ không được sử dụng và chỉ những vòng AS-5282 mới được chấp nhận.

Loại bỏ các công thức để xác định dòng điện thích hợp

Các công thức được sử dụng để tính toán dòng điện từ hóa đã có từ lâu đời. Chúng được sử dụng trong các chương trình đào tạo MT và để phát triển một kỹ thuật trên một chi tiết mới. Nhưng hình học trong thực tế không phải lúc nào cũng đơn giản, và các công thức chỉ nên là thông tin tham khảo đầu tiên. Đối với các ứng dụng Hàng không vũ trụ, Nhân viên bậc III chịu trách nhiệm xác định dòng điện cần thiết để từ hóa. Điều đó thường được thực hiện với các bộ chi tiết ban đầu và QQI, không phải qua phương pháp tính toán. Mặc dù các công thức không còn trong E1444, chúng sẽ vẫn còn trong Hướng dẫn Tiêu chuẩn E3024 và E709 về Thử nghiệm Hạt Từ tính cho mục đích tham khảo và đào tạo.

Yêu cầu kiểm tra trước khi khử từ

Việc kiểm tra các chi tiết cần được thực hiện trước khi khử từ và nay đã được yêu cầu rõ ràng trong ASTM E1444. Việc kiểm tra các bộ phận sau khi khử từ làm tăng khả năng các hạt di chuyển khỏi chỉ thị, dẫn đến các sai sót và bỏ sót. Mặc dù là hiển nhiên, nhưng yêu cầu này chưa bao giờ được nêu rõ ràng trong các bản sửa đổi trước đây của E1444.

Loại bỏ bể nhúng tối màu

Bể nhúng hạt từ tính có thể bị vẩn đục theo thời gian vì một số lý do. Sự nhiễm bẩn từ hóa chất hoặc các chất lỏng khác có thể khiến bể nhúng trở nên đục và đôi khi sẽ tạo thêm huỳnh quang hơi xanh cho bể nhúng.

Bể nhúng bị vẩn đục cũng có thể là dấu hiệu của việc các hạt bắt đầu phân hủy. Hiện tượng huỳnh quang màu vàng xanh sáng quan sát được trong bể chất lỏng sau khi các hạt đã được để lắng xuống là dấu hiệu phổ biến nhất của sự phân hủy hạt.

E1444 từ giờ sẽ yêu cầu rằng phần chất lỏng được đánh giá độ trong dưới ánh sáng có thể nhìn thấy và tia cực tím sau khi kiểm tra nồng độ hạt. Nếu không nhìn thấy các vạch chia độ trên ống ly tâm hình quả lê (giữa vạch 5 và 25 ml) thì phải thay thế dung dịch trong bể nhúng.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .