Kiểm tra NDT chân đế tuabin gió ngoài khơi

Điện gió ngoài khơi đại diện cho một nguồn năng lượng tái tạo quan trọng để đáp ứng mục tiêu giảm lượng khí thải carbon của Việt Nam và giúp một quốc gia tuân thủ các cam kết về biến đổi khí hậu. Tốc độ phát triển của các trang trại gió mới đang tăng rất nhanh, với các địa điểm lắp đặt ngày càng xa bờ hơn để khai thác tiềm năng của các vùng thuộc biển Đông Việt Nam.

Đối với những công trình lắp đặt ở vùng nước sâu, các cấu trúc nền móng và chân đế (jacket) đang chuyển đổi từ thiết kế đơn khối truyền thống sang chân đế kiểu mạng lưới, với các thiết kế phỏng theo các chân đế trong ngành công nghiệp dầu khí. Các cấu trúc này chứa nhiều mối hàn hơn so với các chân đế đơn khối, với tổng chiều dài mối hàn trên mỗi chân đế lên tới 1km. Chất lượng của các mối hàn là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn lâu dài của kết cấu, đặc biệt là trong môi trường làm việc khắc nghiệt dưới nước với các điều kiện tải trọng mỏi phức tạp.

Các đơn vị NDT hàng đầu cung cấp dịch vụ đánh giá chất lượng mối hàn của các cấu trúc vỏ tuabin điện gió ngoài khơi. Tại thời điểm kiểm tra, những chân đế đang được hàn và lắp ráp hoàn chỉnh, nằm trên bờ và chờ lắp đặt. Bất kỳ chỉ thị nào được xác định nằm trong các mối hàn sẽ được đánh giá để sửa chữa và cũng được sử dụng để làm dữ liệu cho đánh giá tới hạn chuyên gia (ECA) nhằm đánh giá tính toàn vẹn lâu dài của kết cấu.

Giải pháp kiểm tra chân đế tuabin gió

VISCO cung cấp thiết bị và xây dựng quy trình kiểm tra siêu âm mảng pha (PAUT) để cho phép kiểm tra thể tích các mối hàn. Do thiết kế phức tạp của mối hàn, với thiết kế “TKY” không đối xứng và việc chuẩn bị bề mặt mối hàn có thể thay đổi, cần phải xem xét cẩn thận các phương pháp kiểm tra. Các chuyên gia NDT bậc III sẽ phát triển kỹ thuật để đảm bảo rằng phạm vi quét và phương án kiểm tra cho tất cả các cấu hình chung là đủ để có thể đạt được định cỡ chỉ thị chính xác.

Nhân viên bậc 3 giúp phát triển và xây dựng quy trình kiểm tra cho các cấu hình mối hàn khác nhau.

Các nhân viên thường được yêu cầu có chứng chỉ Phased Array bậc 2 và chứng chỉ làm việc trên cao hay leo dây tiếp cận khi thực hiện các công việc kiểm tra giàn chân đế. Việc kiểm tra cũng có thể được thực hiện theo hai giai đoạn, với giai đoạn đầu để phát hiện. Sau đó, đối với các chỉ thị cần đánh giá thêm, các phương pháp lấy nét và hội tụ chùm âm khác nhau hay TFM được sử dụng để xác định đặc tính và định cỡ chính xác các bất liên tục. Thiết bị siêu âm Phased Array như OmniScan X3 hỗ trợ cả PAUT và TFM rất phù hợp cho công việc này.

Các quy trình kiểm tra phù hợp và báo cáo chi tiết giúp

  • Phát triển kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDT) phù hợp để kiểm tra các mối hàn chân đế giàn tuabin gió ngoài khơi
  • Kiểm tra các mối hàn bằng cách sử dụng quy trình đã phát triển, được thiết kế đặc biệt để phát hiện các chỉ thị bên trong mối hàn giàn chân đế.
  • Kiểm tra lại các chỉ thị quan trọng và cung cấp đặc tính chi tiết, kích thước chính xác của các khuyết tật.
  • Đưa ra thông tin giúp đánh giá các chỉ thị để sửa chữa và các đánh giá tới hạn chuyên gia (ECA)

Kết luận

VISCO cung cấp các thiết bị và giải pháp giúp thông tin có giá trị về chất lượng mối hàn của chân đế tuabin gió trong quá trình sản xuất và trước khi lắp đặt ngoài khơi. Khả năng cung cấp dữ liệu định cỡ chính xác của các chỉ thị cụ thể đã cho phép đánh giá ECA của các cấu trúc một cách tự tin. Thông tin này giúp chủ sở hữu tài sản dự đoán và quản lý tính toàn vẹn lâu dài của các cấu trúc này trong nhiều thập kỷ hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt ngoài khơi.

Thiết bị liên quan

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .