Vai trò của Thử nghiệm Không phá hủy (NDT) trong Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng

Tìm hiểu cách NDT trong Đảm bảo và kiểm soát chất lượng.

Đảm bảo chất lượng v.s. Kiểm soát chất lượng

Mặc dù các thuật ngữ này nghe có vẻ giống nhau, nhưng Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng là những quy trình khác nhau. Vậy sự khác biệt giữa Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng là gì?

Đảm bảo chất lượng ngăn ngừa các khuyết tật trong sản phẩm, vì vậy nó là một quá trình chất lượng chủ động. Còn Kiểm soát chất lượng phát hiện và sửa chữa các khuyết tật trong một sản phẩm đã hoàn thành, vì vậy nó là một quá trình chất lượng thụ động hơn. Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng là rất quan trọng đối với các cấu trúc và thành phần có thể phát triển các khiếm khuyết, khuyết tật và vết nứt ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và an toàn. Kiểm tra không phá hủy thường được sử dụng trong cả Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng.

Một số ví dụ về cấu trúc và máy móc sử dụng thử nghiệm không phá hủy để Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng bao gồm:

Vai trò của kỹ thuật viên NDT trong QA và QC

Kỹ thuật viên NDT đóng một vai trò quan trọng trong Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng. Kỹ thuật viên phải chọn đúng thiết bị, chọn kỹ thuật thích hợp, sử dụng các vật liệu hiệu chuẩn thích hợp, chuẩn bị bề mặt và thực hiện đúng quy trình kiểm tra. Nếu các thông số này không được tuân thủ đúng, nó có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm và thành phần có thể không được kiểm tra đúng cách. Các kỹ thuật viên NDT phải tự chịu trách nhiệm bằng cách tuân theo các quy trình đã được phê duyệt.

Vai trò của quản lý trong QA và QC

Cấp quản lý đóng vai trò trong việc Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng thông qua việc người phụ trách về NDT chủ động lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động. Ban giám đốc cũng đảm bảo các quy trình được tuân thủ một cách chính xác bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và thiết bị thích hợp cho các kỹ thuật viên.

NDT giữ ‘Chất lượng’ trong Kiểm soát Chất lượng như thế nào?

Trình độ và Chứng nhận Nhân sự

Kỹ thuật viên NDT phải có chứng chỉ thích hợp để thực hiện một số công việc nhất định và ban quản lý chịu trách nhiệm thực thi điều này. Mặc dù một số quy trình trong kiểm tra NDT đã được thực hiện tự động, hầu hết các quy trình kiểm tra không phá hủy vẫn yêu cầu cao về người vận hành. Các quy tắc và quy định về an toàn yêu cầu nhân viên được chứng nhận trên các địa điểm làm việc đã đạt được một trình độ nhất định trong phương pháp NDT đang thực hiện.

Tham khảo thêm về hệ thống chứng chỉ và chứng nhận NDT.

Đào tạo và tạo động lực

Cùng với chứng nhận phù hợp, các kỹ thuật viên và quản lý NDT phải được đào tạo bài bản. Chỉ thông qua đào tạo thích hợp, một kỹ thuật viên NDT mới có thể phân biệt rõ ràng ‘khuyết tật’ với ‘điểm bất liên tục’ trong một thành phần. Đào tạo cũng có nghĩa là ghi nhận những nỗ lực của các kỹ thuật viên và khen thưởng những kết quả tốt. Ban quản lý nên tôn vinh các kỹ thuật viên NDT có tay nghề và kinh nghiệm, bởi vì họ là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của hoạt động NDT. Một Người điều hành NDT có động cơ có thể cứu tổ chức khỏi những thiệt hại lớn về kinh tế với việc phát hiện và báo cáo đầy đủ các khiếm khuyết.

Cơ sở vật chất và lưu trữ dữ liệu

Cần có đầy đủ phương tiện và quy trình bảo quản hồ sơ để đạt được kết quả tốt nhất trong NDT tại cơ sở. Ví dụ, với Thử nghiệm Chụp ảnh Phóng xạ, phòng tối phải được duy trì đúng tiêu chuẩn và các hóa chất phải được bảo quản đúng cách. Các biện pháp này đảm bảo rằng hình chụp X quang là chính xác. Thời gian và tiền bạc quý giá sẽ bị lãng phí nếu các bức ảnh chụp X quang không được bảo quản đúng cách dẫn đến độ phơi sáng kém.

Thủ tục và quy trình kiểm tra

Mục đích của quy trình NDT là đảm bảo rằng quy trình kiểm tra được áp dụng nhất quán để có thể đạt được kết quả một cách tin cậy hơn. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của Đảm bảo chất lượng. Mỗi phương pháp NDT đều có một số biến số thiết yếu nhất định cần được ghi lại trong quy trình bằng văn bản và được giám sát trong quá trình thực hiện. Các thủ tục NDT cần được xem xét và phê duyệt bởi nhân viên có thẩm quyền và đủ trình độ với các phương pháp NDT tương ứng. Bất kỳ thay đổi nào trong biến thiết yếu đều cần dẫn đến việc sửa đổi hay review quy trình.

Code và tiêu chuẩn

Phương pháp thử nghiệm không phá hủy (NDT) có thể được sử dụng trong Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng. Vì NDT và Kiểm soát chất lượng gắn liền với nhau, các công ty thử nghiệm không phá hủy có thể nhận được chứng nhận từ các tổ chức Tiêu chuẩn hóa và Kiểm soát Chất lượng như:

  • Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)
  • Hiệp hội hàn Hoa Kỳ
  • Viện hàn quốc tế
  • Ủy ban quốc tế về thử nghiệm không phá hủy (ICNDT)

Tham khảo thêm về các tổ chức tiêu chuẩn hóa NDT.

Nhân viên NDT, người giải đoán và đánh giá kết quả thử nghiệm phải nắm được các mã và tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm đang được kiểm tra ngoài các thông số kỹ thuật của khách hàng. Một số mã và tiêu chuẩn nhất định có các yêu cầu cụ thể đối với trình độ của nhân viên NDT, độ nhạy của phép thử và tiêu chí chấp nhận.

Tham khảo

  • Cartz, L. (nd). Kiểm soát chất lượng và NDT. Được truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2019, từ https://www.asminternational.org/documents/10192/1849770/06390G_Sample.pdf/7ecde794-7491-420d-9a74-621dba442407.
  • Krishnamoorthy, K. (nd). Đảm bảo chất lượng trong NDT. Lấy từ https://www.ndt.net/article/ndt-canada2009/papers/21.pdf.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .