Kiểm tra NDT cho vỏ đạn

Vỏ đạn sẽ được kiểm tra sau công đoạn dập hoặc/và trong quá trình bảo quản
Cấu tạo & hình dáng vỏ đạn

•Giải pháp đề xuất sử dụng công nghệ dòng xoáy mảng với thiết bị Omniscan của Olympus

Thiết bị Omniscan & Đầu dò dòng xoáy mảng dẻo

•Sử dụng đầu dò dòng xoáy mảng (Eddy Current  Array- ECA) dẻo uốn theo đường viền của vỏ đạn

Vị tri /Vùng kiểm tra

Phân tích dữ liệu với hình ảnh C-Scan
(hình chiếu bằng)

Các chỉ thị về khuyết tật

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .