Bài test kiểm tra kiến thức VT

Bạn có phải chuyên gia kiểm tra hình ảnh trực quan, hãy làm bài test xem nhé!

Kết quả

#1. Kiểm tra hình ảnh ứng dụng cho ngành công nghiệp nào?

#2. Kỹ thuật viên bậc I cần được đào tạo để thực hiện gì?

#3. Ống nội soi công nghiệp với sợi quang để truyền hình ảnh từ các khu vực bên trong không thể tiếp cận để kiểm tra hình ảnh gọi là?

#4. Nhược điểm nào của thử nghiệm trực quan là ĐÚNG?

#5. Một số ứng dụng phổ biến để kiểm tra trực quan bao gồm?

#6. Ý nào KHÔNG phải là tên khác của Thử nghiệm trực quan (VT)?

#7. Điều gì KHÔNG phải là một ví dụ về thiết bị được sử dụng trong thử nghiệm trực quan?

#8. ĐÚNG hay SAI: Kiểm tra trực quan chỉ đề cập đến việc kiểm tra bề mặt bằng mắt thường mà không có dụng cụ trợ giúp?

#9. ĐÚNG hoặc SAI: Nếu một thành phần có thể quan sát được, kiểm tra trực quan là phương pháp kiểm tra đầu tiên khi thực hiện kiểm tra NDT.

#10. Liên quan đến kiểm tra trực quan, CCD là viết tắt của?

Kết thúc

Trả lời