Bài test kiểm tra kiến thức VT

Bạn có phải chuyên gia kiểm tra hình ảnh trực quan, hãy làm bài test xem nhé!

Kết quả

#1. Kiểm tra hình ảnh ứng dụng cho ngành công nghiệp nào?

#2. Kỹ thuật viên bậc I cần được đào tạo để thực hiện gì?

#3. Ống nội soi công nghiệp với sợi quang để truyền hình ảnh từ các khu vực bên trong không thể tiếp cận để kiểm tra hình ảnh gọi là?

#4. Nhược điểm nào của thử nghiệm trực quan là ĐÚNG?

#5. Một số ứng dụng phổ biến để kiểm tra trực quan bao gồm?

#6. Ý nào KHÔNG phải là tên khác của Thử nghiệm trực quan (VT)?

#7. Điều gì KHÔNG phải là một ví dụ về thiết bị được sử dụng trong thử nghiệm trực quan?

#8. ĐÚNG hay SAI: Kiểm tra trực quan chỉ đề cập đến việc kiểm tra bề mặt bằng mắt thường mà không có dụng cụ trợ giúp?

#9. ĐÚNG hoặc SAI: Nếu một thành phần có thể quan sát được, kiểm tra trực quan là phương pháp kiểm tra đầu tiên khi thực hiện kiểm tra NDT.

#10. Liên quan đến kiểm tra trực quan, CCD là viết tắt của?

Kết thúc

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .