Loại bỏ nút thắt cổ chai: Phân tích và giải đoán Phased Array trong vài giây

Chúng ta đã biết phased array có khả năng hỗ trợ mạnh về hình ảnh trực quan khi xác định vị trí lỗi và khuyết tật, nhưng nó cũng tạo ra một lượng lớn dữ liệu cần phân tích. Và khi công nghệ tiếp tục phát triển, kích thước của tập tin dữ liệu ngày càng lớn hơn. Phân tích dữ liệu kiểm tra Phased Array luôn luôn là một trong những thách thức lớn nhất là trong quá trình kết thúc của dự án và cần đảm bảo tiến độ. Cam kết tiến độ chặt chẽ mà không lường hết những vấn đề và những khuyết tật tìm thấy trong các chi tiết cần kiểm tra là một bài toán mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. May mắn thay, phần mềm Automated Detection Technology™ (ADT) từ VeriPhase® có thể sử dụng trên OmniScan® giúp bạn tập trung vào việc giải đoán do đó hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phần mềm Automated Detection Technology hoạt động với dữ liệu từ OmniScan
Phần mềm Automated Detection Technology hoạt động với dữ liệu từ OmniScan

Cách thức hoạt động

Phần mềm ADT xử lý tập tin dữ liệu từ OmniScan ngay khi lưu lại. Phần mềm tạo ra một bản sao mới của các tập tin dữ liệu của bạn với một bảng chỉ thị khuyết tật được tạo tự động cũng với dữ liệu dạng tập tin xlsx. Tập tin dữ liệu ban đầu của bạn luôn luôn được bảo toàn.

Đối với mỗi chỉ thị được phát hiện, phần mềm ADT cũng đưa ra chỉ số đánh giá mức độ tin cậy. Mỗi chỉ thị vượt quá giới hạn đều được phát hiện và đánh dấu bởi phần mềm, do đó bạn có thể dành thời gian tập trung vào các vị trí cần quan tâm.
Ngoài việc giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp bảng danh sách các chỉ thị, phần mềm ADT cũng đánh giá chất lượng của dữ liệu, bao gồm đánh giá khi mất tiếp âm hay dữ liệu, và giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn tuân thủ theo tiêu chuẩn. Nếu người sử sai lầm trong khi thiết lập kiểm tra, phần mềm có thể giúp giảm bớt lỗi tiềm năng do con người gây ra.

Bảng danh sách các chỉ thị được tạo tự động bởi phần mềm ADT mở trên OmniPC™
Bảng danh sách các chỉ thị được tạo tự động bởi phần mềm ADT mở trên OmniPC™

Các thông tin phần mềm cung cấp

Phần mềm ADT sử dụng các tập tin dữ liệu thô. Do vậy dù các cổng dữ liệu được đặt ở đâu, phần mềm sẽ xem xét tất cả các dữ liệu được thu thập và liệt kê trong bảng chỉ thị. Phần mềm cũng sẽ tự động đặt con trỏ cho tất cả các chỉ thị mà nó phát hiện đưa ra danh sách với các thông tin cần thiết, bao gồm cả chiều cao, chiều dài, cách vị trí, độ sâu, biên độ, vị trí quét và mức độ chắc chắn cho mỗi dấu hiệu. Khi duyệt qua bảng để kiểm tra lại các chỉ thị và khuyết tật, con trỏ sẽ tự thay đổi vị trí để đi tới vị trí phù hợp cho mỗi chỉ thị, giúp việc thực hiện phân tích và đánh giá khuyết tật được thực hiện nhanh hơn rất nhiều.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .