Tháng 9 năm 2010

Hệ thống PipeWizard đầu tiên

Cung cấp thiết bị kiểm tra tự động đường ống dẫn dầu khí PipeWizard sử dụng công nghệ Phased array đầu tiên cho Vietsovpetro. Đánh dấu sự mở rộng của VISCO vào thị trường dầu khí.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .