Thiết bị kiểm tra mạch PCB Cougar EVO

Thiết bị tùy chỉnh để kiểm tra chụp quét cắt lớp trong các ứng dụng mạch điện tử dán bề mặt, Semicon và trong phòng thí nghiệm.

The customized standard for x-ray inspection in SMT, Semicon and laboratories.

Liên hệ nhận báo giá
Mã: YXLON Cougar EVO Danh mục: ,