Chất thẩm thấu khả kiến làm sạch bằng nước ZChek PTW

Chất thẩm thấu làm sạch bằng nước không yêu cầu hóa chất làm sạch và cung cấp đặc tính thẩm thấu tuyệt vời.

Water washable penetrant which eliminates the need for solvents and exhibits excellent penetrating property.

  VISIBLE  

Liên hệ nhận báo giá