TOFD 테스트 방법 개요 – 시간 기반 회절 초음파

TOFD 테스트 방법 개요 TOFD는 슈퍼...

TFM/FMC란 무엇이며 OmniScan X3에서 FMC/TFM의 세 가지 장점

OmniScan® X3 위상 배열 초음파 테스터(PAUT)는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

3 코멘트

Khuyến mại đổi mới các module OmniScan thế hệ cũ

Chương trình Trade-In Đổi mới các module OmniScan thế hệ cũ* *THÔNG TIN CHI TIẾT...

4 tính năng mới giúp tăng tốc độ kiểm tra trong phần mềm OmniScan® MXU 4.4

Phần mềm OmniScan MXU 4.4 của chúng tôi hoạt động với thiết bị siêu âm...