15개 결과 출력

Máy đo chiều dày lớp phủ (còn gọi là máy đo độ dày sơn) được sử dụng để đo độ dày lớp sơn phủ. Độ dày màng sơn khô có thể là thước đo quan trọng nhất trong việc kiểm tra chất lượng lớp sơn vì ảnh hưởng của nó đối với quá trình bảo vệ, chất lượng và chi phí. Đo độ dày màng sơn phủ có thể được sử dụng để đánh giá tuổi thọ của vỏ máy hay đảm bảo tuân thủ các quy định hay tiêu chuẩn quốc tế.